Grupperådet

Grupperådet er Sct. Knuds gruppes øverste myndighed.
Rådet består af forældrerepræsentanter, som vælges for en to-årig periode på årets gruppemøde (generalforsamling). Ud af disse forældrerepræsentanter vælges en grupperådsformand og en kasserer.
Grupperådet holder møde 4 gange om året, hvor der blandt andet diskuteres økonomi, udvikling, trivsel, mv.
Uden et velfungerende grupperåd ville gruppen ikke kunne klare sig.

Hvis du skulle have interesse i at være en del af grupperådet, så tag endelig kontakt til fx en af lederne og få mere at vide