Nyheder

Her vil du kunne læse nyheder om Sct. Knuds gruppe og dermed få et indblik i de spændende ting som spejderne i gruppen oplever.

Opstart

indsendt 19. aug. 2018 02.16 af Kirstine Rohde Hansen

Vi starter op efter sommerferien! Og vi glæder os til at møde alle spejderglade børn, nye som gamle.
Kom Glad

Bæverne starter op tirsdag d. 21. august kl. 17:30 
Bævermøderne vil fremadrettet være fra 17:30 til 19:00 ledet af Julie, Kirstine og Anders

Junior/Trop starter op Onsdag d. 22. august kl. 18:30
Møderne vil blive ledet af Camilla og Mogens

Ny administrator

indsendt 10. apr. 2018 10.04 af Finn Strandby

Så kan det være at der kommer til at ske noget nyt på siden.

Pandekagefest og Sommerafslutning

indsendt 30. maj 2016 10.37 af Finn Strandby

Pandekager og sommerafslutning.

Så er det tid til pandekage fest og sommerafslutning, tirsdag d. 21. Juni.

 

Alle er velkomne store som små, så tag jeres bedsteforældre, søskende og forældre med til en hyggelig aften sammen med alle jeres spejderkammerater.

 

Lederne vil være i spejderhuset fra kl. 17 og grillen er klar fra kl. 17.30.

I medbringer mad til jer selv og jeres familie, der kan købes øl og sodavand til billige priser .

 

Efter maden har lederne arrangeret et lille løb med lidt forskellige sjove poster og derefter vil der blive lavet pandekager over bål til alle.

Kl. 20.30 siger vi tak for i aften og god sommer til alle.

 

 

Spejderne mødes igen efter sommerferien tirsdag d. 16. August.

 

God sommerferie ønskes i alle

Arbejdsdag

indsendt 30. maj 2016 10.33 af Finn Strandby

Arbejdsdag

Mens der er spejdermøde kan forældre give en hånd.

 

Opgaver der er:       1: Have arbejde

                2: Vaske vinduer

                3: Male gelænder til kælder

                4: Gamle køkken/lagerrum

 

Tirsdag d. 7. Juni fra kl. 17.00-20.30

 

Hilsen

 

Sct knuds gruppe

 

Gruppemøde i Sct Knuds gruppe.

indsendt 9. feb. 2016 13.37 af Finn Strandby

Gruppemøde i Sct Knuds gruppe.

Kom og hør hvad der arbejdes med i dit barns Spejdergruppe.

Tirsdag den 23.2.2015.

er der Gruppemøde i spejderhuset på Bystævnevej.

(Gruppemødet er det møde, der svarer til en generalforsamling i andre foreninger)

Ulve, juniorspejdere og spejdere har møde denne dag og har almindelige spejderaktiviteter, mens der er gruppemøde for forældrene.

Vi starter kl. 17 med aktiviteter for alle. Ca. 17.30 Spiser vi vores medbragte mad og herefter vil der være information om Sommerlejr 2016. (Man kan deltage fra kl. 17 eller komme senere). Herefter er der gruppemøde kl. 18.30 – ca. 20.

Dagsorden til gruppemøde:

  1. Valg af dirigent

  2. Aflæggelse af årsberetning

  3. Godkendelse af regnskab

  4. Fastlæggelse af kontingent. Forslag om at kontingent fremover bliver kr 400.00 pr ½år. For lederassistenter foreslås kontingentet at blive 250 kr. pr. ½år. Kontingent opkræves 2 gange årligt.

  5. Medlemsregistrering. Vi mangler en, der vil overtage opgaven fra Finn.

  6. Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder indkomne forslag.

  7. Information om årets loppemarked

  8. Valg af medlemmer til Grupperåd. ( se desuden næste side)

Grupperådsmedlemmer:
Grupperådsformand Karen Nielsen, mor til  Jeppe ( På valg i 2017)
Kasserer Henrik Fink, far til Anders og Emilie ( På valg i 2017)
Karsten Hansen, far til Hannah og Andreas. ( På valg i 2017)
Mette Nielsen, mor til Emma og Simon. Ønsker ikke genvalg.

Der er altid plads til flere og vi vil gerne have 1-2 ”nye” forældre i grupperådet.

 

  1. Valg af to revisorer

  2. Evt.

 

 

Hvad er et Grupperåd.

Grupperådet er rammen om det lokale spejderarbejde Sct. Knuds Gruppe, og består af alle spejderledere og valgte forældrerepræsentanter. Man kan sammenligne det med bestyrelsen i andre foreninger. Der skal være ca. 4-5 forældrerepræsentanter og grupperådet vælger kasserer og formand blandt forældrerene. Blandt spejderlederne vælges en gruppeleder, der fører tilsyn med gruppens arbejde mv.

Grupperådet har ansvaret for at spejderkorpsets formålsparagraf følges.

 Arbejdsdelingen i grupperådet at forældrene har ansvaret for økonomien og de praktiske rammer, så lederne kan koncentrere sig om spejderarbejdet med børnene. Forældrene er med i planlægningen af Loppemarkedet og står også for løbet på den årlige juletur.

Vi har et godt grupperåd, som holder ca 4 møder om året under hyggelige former.(Vi spiser kage til møderneJ) Når man er med i grupperådet får man et større indblik i spejderarbejdet og får også nogle af ”de gode historier” som børnene ikke altid kommer hjem og fortæller.

Vi har brug for nogle flere forældre i grupperådet og der er ingen specielle krav til at kunne deltage - andet end at man har lyst til at involvere sig i sine børns fritidsaktiviteter.

 

Opstart af BÆVER i Sct. Knuds gruppe

indsendt 3. jan. 2016 11.19 af Finn Strandby

Opstart af BÆVER

i Sct. Knuds gruppe

 

HURRAA. Efter flere års pause har Sct. Knud igen en bæver enhed.

I spidsen for bæverflokken står Alex Tesch, der tidligere har været ansvarlig for først Bæverne og senere Troppen, inden han tog en pause fra Sct. Knud pga. job skifte til det jyske.

Alex er 35 år, gift og har 3 børn.

 

Bæver er for aldersgruppen 0-2 klasse.

Bæver afholdes tirsdage kl. 17-18.30.

Første møde er Tirsdag d. 5. Januar 2016

 

Alex vil blive assisteret af Jeppe og Anders (tropspejdere), ligesom der typisk vil være en leder fra ulveflokken tilstede.

Vi er super glade for at have fået denne mulighed, og vi glæder os til nye eventyr med bæverne !!!

Ved spørgsmål eller andet kontakt:  Alex 53180701  

 

Glad Spejder hilsen J

Sct. Knuds gruppe

Start efter sommerferien.

indsendt 14. aug. 2015 22.57 af Finn Strandby

Vi håber i har haft en god sommerferie.
Vi starter med spejdermøde igen mandag den 17 august kl 19.00 for trop og seniorerne 
og tirsdag den 18 august kl 18.30 for ulvene 
Vi glæder os til at ser jer igen.

Hilsen lederne.

Pandekagefest

indsendt 8. jun. 2015 13.17 af Finn Strandby

Så er det tid til en af gruppens gamle traditioner – nemlig vores årlige pandekagefest.

Den er som altid det sidste møde inden sommerferien, dvs. mandag d. 15. juni

Denne aften er for alle:

ulve, spejdere, søskende, forældre, grupperødder og ledere.

 

Du kan fra kl. 18 møde op i spejderhuset på Bystævnevej, og spise din medbragte mad, og der vil være grill til rådighed, hvis I har lyst til at grille pølser. Der kan købes Øl og Sodavand, hvor overskuddet går til gruppen.

 

Kl. 19 starter selve arrangementet, hvor vi alle bliver delt ind i hold og så skal vi rundt og løse forskellige sjove og fantasifulde opgaver.

Som afslutning på aftenen vil der blive lavet lækre pandekager over bål, og det plejer at smage knaldhamrende godt.

 

Aftenen slutter ca. kl 20.30

 

Vi ses til en super hyggelig aften!

Ulvene har ikke møde den 16 juni

Sommerlejr og Kano tur.

indsendt 20. maj 2015 12.10 af Finn Strandby

Der er kommet sedler med hjem ang sommerlejr.
det kan godt nåes at tilmelde sig endnu, men skund jer.

Der er også kommet en med kanotur for de store spejder.

De ligger begge under udleveret sedler her 

Børn søges til teaterprojekt i Bolbro

indsendt 16. apr. 2015 08.29 af Finn Strandby

Børn søges til teaterprojekt i Bolbro

   

Der er en gruppe Bolbroborgere, der er i fuld gang med at forberede et egnsspil om Bolbro i 50’erne, som skal opføres d. 10. maj. MEN VI MANGLER NOGLE BØRN TIL STYKKET.

De voksne (+ nogle få børn) er i gang med prøverne, men nye børn kan sagtens nå at stå på – det er ikke komplicerede roller.

Hvis det kunne friste, så øver de ons. d. 15/4 kl. 19 på pædagog seminariet på Rømersvej og ons. d. 22/4 kl. 19 i Bolbro Brugerhus (gl. Bolbro Skole) på Stadionvej.

Man behøver ikke tilmelde sig, man kan bare dukke op – også hvis man i første omgang bare er nysgerrig.

Evt. yderligere info: Bjarne mobil 4056 4264

Sct. knuds gruppe er ikke med i det , så derfor al henvendelse til Bjarne.

1-10 of 84

Comments