Nyheder‎ > ‎

Gruppemøde i Sct Knuds gruppe.

indsendt 9. feb. 2016 13.37 af Finn Strandby

Gruppemøde i Sct Knuds gruppe.

Kom og hør hvad der arbejdes med i dit barns Spejdergruppe.

Tirsdag den 23.2.2015.

er der Gruppemøde i spejderhuset på Bystævnevej.

(Gruppemødet er det møde, der svarer til en generalforsamling i andre foreninger)

Ulve, juniorspejdere og spejdere har møde denne dag og har almindelige spejderaktiviteter, mens der er gruppemøde for forældrene.

Vi starter kl. 17 med aktiviteter for alle. Ca. 17.30 Spiser vi vores medbragte mad og herefter vil der være information om Sommerlejr 2016. (Man kan deltage fra kl. 17 eller komme senere). Herefter er der gruppemøde kl. 18.30 – ca. 20.

Dagsorden til gruppemøde:

  1. Valg af dirigent

  2. Aflæggelse af årsberetning

  3. Godkendelse af regnskab

  4. Fastlæggelse af kontingent. Forslag om at kontingent fremover bliver kr 400.00 pr ½år. For lederassistenter foreslås kontingentet at blive 250 kr. pr. ½år. Kontingent opkræves 2 gange årligt.

  5. Medlemsregistrering. Vi mangler en, der vil overtage opgaven fra Finn.

  6. Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder indkomne forslag.

  7. Information om årets loppemarked

  8. Valg af medlemmer til Grupperåd. ( se desuden næste side)

Grupperådsmedlemmer:
Grupperådsformand Karen Nielsen, mor til  Jeppe ( På valg i 2017)
Kasserer Henrik Fink, far til Anders og Emilie ( På valg i 2017)
Karsten Hansen, far til Hannah og Andreas. ( På valg i 2017)
Mette Nielsen, mor til Emma og Simon. Ønsker ikke genvalg.

Der er altid plads til flere og vi vil gerne have 1-2 ”nye” forældre i grupperådet.

 

  1. Valg af to revisorer

  2. Evt.

 

 

Hvad er et Grupperåd.

Grupperådet er rammen om det lokale spejderarbejde Sct. Knuds Gruppe, og består af alle spejderledere og valgte forældrerepræsentanter. Man kan sammenligne det med bestyrelsen i andre foreninger. Der skal være ca. 4-5 forældrerepræsentanter og grupperådet vælger kasserer og formand blandt forældrerene. Blandt spejderlederne vælges en gruppeleder, der fører tilsyn med gruppens arbejde mv.

Grupperådet har ansvaret for at spejderkorpsets formålsparagraf følges.

 Arbejdsdelingen i grupperådet at forældrene har ansvaret for økonomien og de praktiske rammer, så lederne kan koncentrere sig om spejderarbejdet med børnene. Forældrene er med i planlægningen af Loppemarkedet og står også for løbet på den årlige juletur.

Vi har et godt grupperåd, som holder ca 4 møder om året under hyggelige former.(Vi spiser kage til møderneJ) Når man er med i grupperådet får man et større indblik i spejderarbejdet og får også nogle af ”de gode historier” som børnene ikke altid kommer hjem og fortæller.

Vi har brug for nogle flere forældre i grupperådet og der er ingen specielle krav til at kunne deltage - andet end at man har lyst til at involvere sig i sine børns fritidsaktiviteter.

 

Comments