Om spejderarbejde

Som sagt, så er spejder noget svært noget at beskrive. Her vil der dog beskrives nogle af de grundlæggende principper i spejderarbejdet.

Vi forsøger at udvikle børn og unge inden for mange forskellige områder, og for at kunne målrette dette, har vi fokus på 5 udviklingsområder. Disse områder er socialt, fysisk, intellektuelt, følelsesmæssigt og åndeligt.
Dette betyder at vi under planlægning af møder og ture tilstræber at have aktiviteter, som kan stimulere alle områder. Alt dette gøres da det stræber mod en udvikling af "det hele menneske".

Vores spejderarbejde bygger ligeledes på den såkaldte spejdermetode som der kan læses om på spejdernet.dk, eller I kan selvfølgelig også bare spørge leder i gruppen.

I Grøn Guide på KFUM-Spejdernes hjemmeside har du læse meget mere om vores arbejdsgrundlag, korpset opbygning og meget mere